Lidhje me faqet e vjetra të PKG

Faqet e ndërkombëtare të PKG transferohen gradualisht në format të ri. Ju mund të gjeni faqet e mëparshme qe tashmë jane përmirsuar (me të gjitha përbërjet e tyre) në linkun e mëposhtëm.

Photos / Videos 2014

[15.05.2014] Large Election Rally of the KKE in Athens

[14.05.2014] Messages of Condolences

[09.05.2014] Round table discussion on the dangers of fascism

[07.05.2014] Student elections 2014: Significant increase for the communists

[01.01.2014]KKE, Red May 1st, Labour in the frontline

[17.04.2014] Gemeinsame Veranstaltungen der DKP und der KKE in Deutschland

[09.04.2014] Mass strike demonstrations of PAME

[09.04.2014] Mass strike demonstrations of PAME

[29.03.2014] The KKE honoured its dead militants

[28.3.2014] 15 years since the imperialist intervention in Yugoslavia

[30.3.2014] Demonstrations of PAME against the anti-people measures